Ågerup skole

ugentlig

ugl sum

svarer til

årligt forsenttimetal

brøkdel af normalskoleåret på klassetrinnet

klassetrin

ugl. uv.timetal

lektionslængde

antal klokketimer

gns for sent

af min for sent

antal timer

årligt timetal på kl.trinnet

1

25

45

18,75

5,6

140,0

2,3

93,3

750

1,3

2

25

45

18,75

5,6

140,0

2,3

93,3

750

1,3

3

25

45

18,75

5,6

140,0

2,3

93,3

750

1,3

4

28

45

21,00

5,6

156,8

2,6

104,5

840

1,1

5

28

45

21,00

5,6

156,8

2,6

104,5

840

1,1

6

30

45

22,50

5,6

168,0

2,8

112,0

900

1,1

7

29

45

21,75

5,6

162,4

2,7

108,3

870

1,1

8

33

45

24,75

5,6

184,8

3,1

123,2

990

1,0

9

34

45

25,50

5,6

190,4

3,2

126,9

1020

0,9

alle klasser

24,0

t/uge

skoleåret

40

uger

959,5

t/år

12,4

% af timetallet

Kommentar til opstillingen:

Ganges gennemsnitstallet for lærernes kommen for sent med klassens ugentlige timetal (korrigeret for rigtige timer), får man det antal minutter hver klasse snydes for per uge.

Med ni klasser i beregningen finder vi så den samlede tid for skolen.

Skoleåret har 40 uger, og så er vi nået frem til det antal timer per skoleår denne skoles elever har manglet læreren.

Yderligere kommentarer skulle vist ikke være nødvendigt.

😉 .b