Blog Image

skoleUvæsen

Om bloggen her

Om dansk skolepolitik.

Den danske folkeskole er i frit fald. Det har den været længe. Ja, faktisk lige siden socialdemokraterne og de radikale (under kyndig ledelse af daværende uv.min. Ritt Bjerregård med sin U'90) for flere decennier siden indførte skolens største fejldisposition: enhedsskolen.
Men hvorfor er der ingen der kan se problemet?
Det tager vi under kyndig behandling, her. (Og jeg gider ikke ligge under for janteloven, så jeg tillader mig at påstå at jeg véd hvad jeg snakker om.)
Så velkommen til denne blog. Nyeste indlæg findes (og begynder som regel) på back.eftertanke.dk

V.h. :) .b

For sent til timen

folkeskolen generelt Posted on Tue, December 14, 2010 17:43:01

Ågerup skole

ugentlig

ugl sum

svarer til

årligt forsenttimetal

brøkdel af normalskoleåret på klassetrinnet

klassetrin

ugl. uv.timetal

lektionslængde

antal klokketimer

gns for sent

af min for sent

antal timer

årligt timetal på kl.trinnet

1

25

45

18,75

5,6

140,0

2,3

93,3

750

1,3

2

25

45

18,75

5,6

140,0

2,3

93,3

750

1,3

3

25

45

18,75

5,6

140,0

2,3

93,3

750

1,3

4

28

45

21,00

5,6

156,8

2,6

104,5

840

1,1

5

28

45

21,00

5,6

156,8

2,6

104,5

840

1,1

6

30

45

22,50

5,6

168,0

2,8

112,0

900

1,1

7

29

45

21,75

5,6

162,4

2,7

108,3

870

1,1

8

33

45

24,75

5,6

184,8

3,1

123,2

990

1,0

9

34

45

25,50

5,6

190,4

3,2

126,9

1020

0,9

alle klasser

24,0

t/uge

skoleåret

40

uger

959,5

t/år

12,4

% af timetallet

Kommentar til opstillingen:

Ganges gennemsnitstallet for lærernes kommen for sent med klassens ugentlige timetal (korrigeret for rigtige timer), får man det antal minutter hver klasse snydes for per uge.

Med ni klasser i beregningen finder vi så den samlede tid for skolen.

Skoleåret har 40 uger, og så er vi nået frem til det antal timer per skoleår denne skoles elever har manglet læreren.

Yderligere kommentarer skulle vist ikke være nødvendigt.

😉 .bSlaphedskultur i skolen

slaphedskultur Posted on Tue, December 14, 2010 09:04:48

Der er så meget at tage fat på i Clement Kjersgaards diskussion om folkeskolen i sin Debatten, at man næsten ikke véd hvor man skal ende, eller hvor man skal begynde. Fx dét at de største urimeligheder får den største applaus.

Og så er sagen med folkeskolen provokerende enkel: Aben ligger hos lærerne, herunder ikke mindst DLF!!!

Og det er ikke noget nyt. I de over 40 år jeg har været i det danske skolevæsen, har den slaphedskultur som blev nævnt i programmet, været gældende. Så enhver saglig-objektiv bedømmelse må munde ud i at det ikke (alene) kan være den nuværende regerings skyld. Bertel Haarder har i hvert fald gjort sit til at få rettet op på tingenes skæve tilstand. Både under Schlütter og under Fog.

Og så den meget bragesnakkende og afbrydende elevformands talgymnastik om at eleverne har mistet så og så mange timer på grund nedskæringer. Den øvelse kræver lige et lille apropos:

Der var i udsendelsen enighed om at lærerne i gennemsnit kommer 5,6 min. for sent til hver time. Denne brutale kendsgerning blev fremlagt af Niels Egelund fra DPU (sjovt nok nævnes han ikke i DR’s foromtale af udsendelsen!) i følgende ordveksling (refereret nogenlunde ordret efter hukommelsen):

Niels Egelund: “Vi har ikke den kultur som de har i USA og Kina hvor lærerne møder til tiden!”

Anders Bondo Christensen: “Jeg tror forældrene er meget godt tilfreds med at vi ikke har en kultur i skolen som i USA og Kina …”

Dette forsøg fra lærerformanden på at snakke udenom er bare for dumt – eller også fatter manden ikke hvad sagen drejer sig om.

Det sidste skulle ikke undre mig, for de godmodige drillerier som Bertel Haarder i sin tid udsatte DLF-formanden for fordi han kløjes i den danske grammatik, gik ham fuldstændigt hen over hovedet.

Elevformand Troels Boldt Rømer havde travlt med en statistik fra en holbæklærer de skulle vise at kommunerne har snydt folkeskolen for et antal timer der svarer til 2 hele år i et undervisningsforløb. Og dermed kunne han jo holde sig gode venner med lærerne.

Men nu er der andre i kongeriget der kan regne. Så vi kunne jo passende se på hvad de 5,6 minut per lektion vil betyde over et niårigt skoleforløb. For en skole i Holbæk Kommune (se beregningen herunder) betyder denne slendrian at en elev mister over et år i sin skoletid fra 1- 9.kl. Hvis vi så hertil lægger den mistede uv-tid der går med at læreren går før timen er slut, eller spilder tiden pga. manglende forberedelse (jeg har aldrig forstået hvordan 45 min. kan være for meget tid på klassen.)

Og hvis skyld er så det? Kommunalbestyrelsen? Forældrenes? Elevernes? Den til enhver tid siddende regering?!

Det ville unægtelig klæde Bondo at gribe i egen barm i steder for at snakke uden om. For denne udbredte forsømmelighed fra skolens frontmedarbejderes side kan vel kun betegnes som overenskomstbrud?!

Og jeg véd da godt at det ikke er alle lærere der er bærere af denne slaphedskultur. Men det kan immervæk være svært for de retlinede at blive ved med at holde fanen højt når fagforeningen kun kan kræve ind. Og fx kalder resultatløn for fedterøvstillæg. Så er stilen “lissom” lagt for den der gerne vil gøre noget ekstra!

Men lærerne er heldige. For når denne kultur har kunnet trives og gro i ét væk fra ‘68 og frem til i dag, er det fordi tidstyvene jo har en klemme på alt og alle.

  • Forældre kan opleve deres børn taget som gidsler. Tænk, det er vist sket en enkelt gang eller to at lærere har ladet det gå ud over børnene når deres forældre har været for vanskelige.
  • Skoleledelsen står tit magtesløs og kan ikke gribe ind fordi der ikke er fuld opbakning fra kommunalpolitikkerne. Især ikke når lærerne får sendt eleverne på barrikaderne med forstyrrende skilte foran rådhuset og villige kamerafolk i slipstrømmen.
  • Kolleger der forsøger at gå foran, betragtes som morakkere eller direkte illoyale. For slet ikke at tale om de tilfælde hvor frustrationen får vedkommende til at henvende sig til ledelsen og påpege direkte svigt. Det er jo ren stikkervirksomhed!

Hvad skal man så gøre ved det? Vi har tydeligvis brug for en Margaret Thatscher til at få ryddet op i kulminerne!! Men hvor får man sådan en fra? Den lille Røde havde jo ret: Der skal ekstraordinært skrappe midler til for at få en lærer fyret.

Hvorfor rejser der sig ikke et folkeligt krav om at lærerne kommer op på beatet? At man får brudt det sygelige fagforeningslag af beton der ligger over enhver fornyelse af folkeskolen? For i dag er det sådan at man skyder på budbringeren (fx en oprydningsparat uv-minister) frem for på problembærerne.

Så det ender vel med, som Niels Egelund sagde, at vi bliver spist af den asiatiske tiger. Goodbye velfærdsstat. Så lad os endelige få en ny regering. Det kan kun gå for langsomt. Hvorfor trække dødskampen unødigt ud? Lad falde …

Yderligere dokumentar

Andre har også kunnet få øje på slaphedskulturen:

David Trads, Berlingskes washingtonkorrespondent, skriver torsdag den 9. dec. i en artikel i avisen (Min datters skole i USA er dobbelt så god som den danske) om hvordan han bliver mindet om de danske skoleforhold på en smuttur tilbage til fædrelandet:

På Frederiksberg begynder undervisningen klokken otte, men da jeg gik forbi, var klokken ti minutter over otte. Pludselig kom en af de lærere, som min datter plejede at have, cyklende i fuld fart i shorts og t-shirt. Han hilste – undskyldte smilende at han ikke havde tid til at snakke idet han var forsinket. For mig var episoden et ubehageligt deja-vu – fordi det var så pokkers normalt at lærerne kom dalrende for sent til timerne i Danmark.

DR’s foromtale fra i dag på text-tv:

DR2 S337 tir 14 dec 06:02:41

### TTV:399 G 16:9

DR2 Debatten: Er folkeskolen dumpet?

Danske elever kan hverken skrive eller regne. Den seneste PISA-måling har igen dumpet folkeskolen. Men hvem står med ansvaret? Og kan vi overhovedet blive det førende vidensamfund, som vi stræber mod? Mød undervisningsminister Tina Nedergaard i debat med blandt andre skolebørnenes formand Troels Boldt Rømer, lærernes formand Anders Bondo Christensen, tidligere undervisningsminister Margrethe Vestager, rektor Dorthe Enger og videnskabsjournalist Lone Frank. Vært: Clement Kjersgaard. Sendt første gang 09.12.10.

Beregning på forsenttimetallet for Ågerup skole, Holbæk Kommune, skoleåret 2010/11 (foretaget af K. Aa. Back, 13.dec.2010):

Beregningen ses nu på et regneark overført til bloggen. Se næste indlæg. 😉